You are currently viewing Szkody górnicze – jak zacząć walkę o odszkodowanie?

Szkody górnicze – jak zacząć walkę o odszkodowanie?

Właściciele nieruchomości położonych na terenach górniczych, głównie na Śląsku, ale i w okolicach kopalń odkrywkowych, odczuwają w swoich domach, mieszkaniach, ale i na niezabudowanych działkach, lasach i polach, skutki obecnej i przeszłej eksploatacji górniczej. Popękane ściany, sufity, posadzki, schody, nadproża okien, przechylenie budynków, zapadające się niegdyś równe łąki i trawniki, wysychanie studni, usychanie płodów rolnych i lasów – to najczęściej spotykane szkody jakie górnictwo z podziemnych chodników przenosi na świat na powierzchni. Jak zacząć walkę o odszkodowanie?

Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą.

Zatem co robić i od czego zacząć walkę o odszkodowanie? Odpowiednią reakcją powinna być wizyta u prawnika zajmującego się tą tematyką w celu uzyskania pomocy skonkretyzowanej dla Twojej sprawy. W tym celu możesz skorzystać z formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce Kontakt. Pierwsze spotkanie lub rozmowa dot. szkód górniczych zwykle jest darmowa.

Jakie są dalsze kroki w drodze do odszkodowania?

Sprawy związane ze szkodami górniczymi mogą mieć dwa etapy:

  • obowiązkowe postępowanie polubowne;
  • nieobowiązkowe postępowanie sądowe.

Ustawodawca przewidział, że sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Warunek wyczerpania postępowania ugodowego jest spełniony, jeżeli:

  • przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub
  • od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin.

Pominięcie tego etapu spowoduje odrzucenie pozwu – dlatego jest on obowiązkowy. Jeżeli obie strony (przedsiębiorca górniczy i poszkodowany właściciel nieruchomości) będą chcieli się porozumieć poprzez zawarcie ugody – wówczas przedsiębiorca albo:

  • naprawi szkodę wyślę najętą przez siebie ekipę do usunięcia szkód (rezultaty takich prac po czasie są często mało satysfakcjonujące dla poszkodowanych), albo
  • wypłaci umówione odszkodowanie.

Jeżeli jednak przedsiębiorca górniczy odmówi zawarcia ugody lub poszkodowany nie będzie chciał uczestniczyć w długotrwałym postępowaniu polubownym, po upływie miesiąca od złożenia wniosku może złożyć pozew do sądu. Jest to ważne np. w sytuacjach zagrożenia zbliżania się terminu przedawnienia. Wówczas ważne jest udowodnienie zarówno związku szkody z ruchem zakładu górniczego, jak i wysokość dochodzonego odszkodowania.

Pytania, wątpliwości? Skorzystaj z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.