Spory budowlane

Kancelaria z Katowic doradza klientom indywidualnym w zakresie regulacji kwestii związanych z uzyskaniem odszkodowań za szkody górnicze na nieruchomości, a także prowadzi sprawy związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy. Prawo budowlane, w którego zakresie porusza się adwokat normuje rozliczanie inwestycji, tj. domów jednorodzinnych, pomieszczeń gospodarczych czy bloków użyteczności publicznej, pomiędzy inwestorem, podwykonawcami i generalnym wykonawcą. Kancelaria zajmuje się również rozliczeniami kar umownych wynikających z nieprawidłowości i nieścisłości związanych z budową.

Czym zajmuje się prawnik?

Współcześnie sprzedaż oraz nabycie nieruchomości cieszy się ogromną popularnością, jednakże są to decyzje ważne, które wymagają od nas odpowiedniego rozeznania, zarówno na rynku nieruchomości, jak i aspektu prawnego. Wspomniane czynności związane są z koniecznością poznania zagadnień ze wskazanej dziedziny, którą jest prawo budowlane. Adwokat z Katowic nie tylko udziela porad, ale również reprezentuje klienta przed instytucjami oraz zawiera porozumienia pozasądowe.

Na czym polegają spory budowlane?

Do kancelarii prawniczej zgłaszają się zarówno osoby prywatne, deweloperzy, odbiorcy nieruchomości, jak również projektanci czy wykonawcy robót. Prawnik przed złożeniem pozwu na drogę sądową zawsze stara się załatwić spór w sposób polubowny, podejmując odpowiednie działania, np. negocjowanie umów czy dochodzenie należności. Istnieje ogromna ilość problemów i sporów związanych z prawem, przy czym większość z nich jest związana z niewystarczającą znajomością zasad przez obydwie strony.

Problemy przy realizacji inwestycji

Pomoc udzielana przez adwokata w zakresie sporów w większości związana jest z rozliczaniem inwestycji budowlanych, jak również kar umownych. Wspomniane nieprawidłowości często są związane ze skomplikowanymi formułami ustaw dotyczących nieruchomości, które dla przeciętnego użytkownika mogą okazać się niezrozumiałe.

Porady dla firm budowlanych

Adwokat z Katowic nie tylko zajmuje się reprezentowaniem klientów przed sądem, ale również prowadzeniem negocjacji, arbitrażu czy mediacji w sytuacjach pozasądowych. Najważniejszym zadaniem w pracy prawnika jest poprowadzenie sporu zgodnie z regułami i jednocześnie zapewnienie klientowi obsługi niezależnie od etapu prowadzonej sprawy, a także jej ostatecznego rozwiązania.

Spory sądowe na linii inwestor - wykonawca

Z usług adwokata specjalizującego się w zakresie prawa budowlanego nie tylko korzystają wykonawcy nieruchomości, ale również inwestorzy. W niektórych przypadkach okazuje się, że nawet dokładnie sporządzona umowa nie jest w stanie zabezpieczyć realizowanej inwestycji przed niekorzystnymi intencjami. Prawnik może pomóc klientowi w sporządzeniu strategii postępowania, jak również jego reprezentowania na sali sądowej. Bierze udział w sprawach związanych z odszkodowaniem za szkody górnicze na nieruchomościach wywołane ruchem zakładu górniczego oraz z nieprawidłowym wykonaniem umowy o roboty ziemne czy wykończeniowe.

Napisz do nas:

Kim jesteś?
W jaki sposób mogę się z Tobą skontaktować?
Nie musisz pisać wiele. Wystarczy, że wstępnie zasygnalizujesz swój problem. Dzięki temu będziemy wiedzieć czy możemy zaproponować Ci spotkanie lub rozmowę telefoniczną, która będzie zmierzać do jego rozwiązania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na bloga: