Prawo bankowe

W tej kategorii wpisów znajdziesz informacje dotyczące problemów regulowanych nie tylko ustawą Prawo bankowe, ale także ustawami pokrewnymi.

Tajemnica bankowa

Kiedy i komu bank może przekazać informacje jakie uzyskał w toku ofertowania, zawierania i wykonywania umowy o świadczenie czynności bankowych. Czy spadkobierca uzyska informacje o saldzie rachunku zmarłego i pod jakimi warunkami?

Wyłudzenie kredytu na inną osobę

Wyłudzenie kredytu przez internet na inną osobę staje się podwójnym problemem w przypadku kradzieży z konta. Podstawowym pytaniem jest jak pozbyć się takiego kredytu i co ze spłatą?

Kradzież pieniędzy z konta

Kradzież pieniędzy z konta przez internet dotknęła wiele osób. Warto sprawdzić czy w Twojej sytuacji jest możliwość zwrotu ukradzionych pieniędzy?

Egzekucja z rachunku bankowego

Co zrobić gdy dłużnik dostanie zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego? A co gdy powstanie zbieg egzekucji komorniczych na rachunku bankowym? Jaka jest minimalna kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym?