You are currently viewing Kwota wolna od egzekucji na rachunku 2024

Kwota wolna od egzekucji na rachunku 2024

Wraz z początkiem 2024 roku kwota wolna od egzekucji na rachunku wzrosła o 481,50 zł, względem ostatniego półrocza 2023 r.

W 2023 r. kwota, z której posiadacz rachunku mógł skorzystać mimo zajęcia egzekucyjnego wynosiła 2700 zł miesięcznie. Prawo to nie przysługuje m.in. na rachunku przeznaczonym do działalności gospodarczej lub gdy zajęcie dotyczy zapłaty należności alimentacyjnych.

Zasadę działania kwoty wolnej, wyjaśniam tutaj: Zajęty rachunek bankowy? Sprawdź czy i do jakiej kwoty skorzystasz mimo zajęcia.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł brutto.

Ponieważ kwota wolna stanowi 75% minimalnego wynagrodzenia (art. 54 ust. 1 pr. bank.) to, od stycznia 2024 r. bank udostępni na Twoim rachunku bankowym środki do wysokości 3.181,50 zł miesięcznie. Oczywiście nadal to Ty musisz zapewnić odpowiednie wpływy na rachunek, aby bank miał co udostępniać.

adw. Piotr Bosowski