You are currently viewing Kwota wolna od egzekucji na rachunku 2023

Kwota wolna od egzekucji na rachunku 2023

Banki udostępniają na zajętych przez organy egzekucyjne rachunkach bankowych co miesiąc tzw. kwoty wolne. Sprawdź wysokość kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym w 2023 r.

Chcesz się dowiedzieć czym jest kwota wolna od zajęcia na rachunku i kiedy bank ją udostępni? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz tutaj: Zajęty rachunek bankowy? Sprawdź czy i do jakiej kwoty skorzystasz mimo zajęcia.

W 2022 r. kwota wolna od zajęcia na koncie bankowym wynosiła 2257,50 zł.

W 2023 r. czekają nas zmiany związane z aż dwukrotną korektą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę!  

Kwota wolna od egzekucji na rachunku styczeń-czerwiec 2023

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. wynosić będzie 3490 zł brutto.

Oznacza to, że od stycznia do końca czerwca 2023 r. bank udostępni na Twoim rachunku bankowym środki do wysokości 2.617,50 zł miesięcznie. Oczywiście nadal to Ty musisz zapewnić odpowiednie wpływy na rachunek, aby bank miał co udostępniać.

Kwota wolna od zajęcia na rachunku od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. wynosić będzie 2.617,50 zł.

Kwota wolna od egzekucji na rachunku styczeń-czerwiec 2023

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2023 r. wynosić będzie 3600 zł brutto.

Oznacza to, że od lipca 2023 r. bank udostępni Ci na rachunku bankowym środki do wysokości 2.700,00 zł miesięcznie

Kwota wolna od zajęcia na rachunku od 1 lipca 2023 r. wynosić będzie 2.700,00 zł.

adw. Piotr Bosowski