106b ustawy Prawo bankowe

W toku postępowania przygotowawczego prowadzący lub nadzorujący je prokuratorzy często widzą potrzebę sięgnięcia po informacje objęte tajemnicą bankową. Dostęp do tych informacji, w innych przypadkach niż za zgodą beneficjenta, jest…

0 Komentarzy