Szkody górnicze odsetki

W sprawach o odszkodowania za szkody górnicze odsetki zasądzane są na trzy główne sposoby. Oczywiście koncepcji jest więcej, jednak niżej opisane sposoby pojawiają się najczęściej. Każde z rozwiązań ma swoich…

0 Komentarzy

106b ustawy Prawo bankowe

W toku postępowania przygotowawczego prowadzący lub nadzorujący je prokuratorzy często widzą potrzebę sięgnięcia po informacje objęte tajemnicą bankową. Dostęp do tych informacji, w innych przypadkach niż za zgodą beneficjenta, jest…

0 Komentarzy