You are currently viewing Co obejmuje tajemnica bankowa

Co obejmuje tajemnica bankowa

Czym jest? Kto jest obowiązany do jej zachowania? Kogo chroni? Co obejmuje tajemnica bankowa?

Każdy z nas ma prawo do prywatności. Jednym z jej przejawów jest możliwość podejmowania decyzji o tym czy w ogóle, a jeśli tak to z kim, podzielimy się informacjami o stanie majątku. Niezależnie od tego czy myślimy o osobach bliskich, nieznajomych czy instytucjach państwa. Decyzja należy do każdej osoby, w zakresie jej dotyczącym.

Zadaniem tajemnicy bankowej jest ochrona prywatności klienta banku. Strona umowy o wykonywanie czynności bankowych, która powierza instytucji finansowej informacje o swoim majątku, może oczekiwać poufności.

Kto jest obowiązany do zachowania tajemnicy bankowej?

Banki są spółkami prawa handlowego (spółkami akcyjnymi). Oznacza to, że banki są osobami prawnymi. Konsekwencją posiadania przez banki statusu osób prawnych jest to, że banki mogą być stronami umów, a przez to mogą być obciążone obowiązkami. Przykładem takiego zobowiązania jest dochowanie tajemnicy bankowej.

Pracownicy i przedstawiciele banków również podlegają rygorom tajemnicy. Nie mówimy tylko o osobach pozostających w stosunku pracy, ale o wszystkich podmiotach (osobach prawnych i fizycznych), za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe.

„Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową (…) art. 104 ust. 1 ustawy prawo bankowe.

Co obejmuje tajemnica bankowa?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, jakie bank uzyska od etapu ofertowania do zakończenia realizacji umowy.

Uspokajam. Obowiązek zachowania tajemnicy nie wygasa wraz z upływem ostatniego dnia obowiązywania umowy. Trwa nadal po wygaśnięciu umowy, jednak banki co do zasady przestają wówczas gromadzić dodatkowe dane.

„(…) obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.” art. 104 ust. 1 ustawy prawo bankowe.

Przykład 1:

Chcesz założyć konto w Banku Złoty Grosik S.A., o którego istnieniu dowiedziałeś się z Bajki o: Spółce Rozbójnik, królewskim spadku, historii pewnej kradzieży. Dzwonisz lub jedziesz w tym celu do banku, gdzie rozmawiasz z konsultantem. Pracownik banku musi zachować w tajemnicy już fakt przeprowadzenia rozmowy oraz informacje, jakie w jej trakcie pozyskał. W tym o Twoich danych osobowych, planowanych wpływach na rachunek, czy nawet chęci założenia rachunku i przedstawieniu oferty przez bank. Mimo, że tym pracownikiem jest Twoja sąsiadka, to nie może ona przy niedzielnej kawie powiedzieć Twojej żonie o tym, że masz zamiar otworzyć nowy rachunek. Tajemnica. 

Przykład 2:

Komornik Skuteczny zajął rachunek Spółki Rozbójnik. Bank, jego pracownicy i osoby przy których pomocy bank wykonuje polecenie komornika w toku egzekucji, nie może udzielić informacji żonie prezesa Spółki Rozbójnik o wysokości zajęcia. Ponieważ osoba ta mimo prywatnych relacji z prezesem, nie została przez prezesa Spółki upoważniona do otrzymania informacji nt. Spółki, a sama nie jest uprawniona do jej reprezentacji. Tajemnica.   

Chcesz wiedzieć więcej na temat czynności bankowych? Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Selekcję ułatwi Ci wybór sekcji: prawo bankowe

adw. Piotr Bosowski