Istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy tym jak górnictwo wpływa na górotwór, a powstawaniem szkód górniczych. Z artykułów w kategorii szkody górnicze, przeczytasz m.in. na temat:

  • Szkody górnicze odszkodowanie – jak je uzyskać.
  • Koszty zastępstwa procesowego.
  • Szkody górnicze – przedawnienie.
  • Rektyfikacja budynku.
  • Szkody górnicze przebieg postępowania.
  • Prawo geologiczne i górnicze.
  • Eksploatacja, tąpnięcia, a prawo do odszkodowania.

Szkody górnicze – przedawnienie

Ważne jest, aby przez brak czasu lub niewiedzę nie zaprzepaścić możliwości uzyskania odszkodowania. Przedawnienie dotyczy także roszczeń o naprawę szkód górniczych. Czym jest przedawnienie i ile czasu mamy na dochodzenie…

0 Komentarzy