You are currently viewing Bajka o Spółce Rozbójnik, czyli: Dlaczego bank zablokował konto firmowe ponad kwotę zajęcia egzekucyjnego.

Bajka o Spółce Rozbójnik, czyli: Dlaczego bank zablokował konto firmowe ponad kwotę zajęcia egzekucyjnego.

Rozbójnik Sp. z o.o. ma rachunek w Banku Złoty Grosik S.A. Spółka przechodzi problemy finansowe. Przez brak zapłaty zaległej faktury, Jej wierzyciel Adam Kowalski uzyskał tytuł wykonawczy. A następnie złożył do komornika wniosek egzekucyjny. W konsekwencji Komornik Skuteczny wysłał do Banku Złoty Grosik zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych Spółki Rozbójnik do kwoty 15.000,00 zł. Tak dokonało się zajęcie egzekucyjne konta.

Skutki egzekucyjnego zajęcia konta

W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik Skuteczny przesłał do Banku Złoty Grosik zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi. Jednocześnie wezwał Bank Złoty Grosik, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody Komornika do wysokości zajętej wierzytelności. Zajęcie egzekucyjne konta Spółki Rozbójnik zostało dokonane z chwilą doręczenia Bankowi Złoty Grosik zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku. Objęło również kwoty:

  • których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostaną wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia;
  • które zostaną wpłacone na inny rachunek, otwarty po dokonaniu zajęcia.

Spółka Rozbójnik do swojej działalności zatrudnia 15 osób, do pobierania janosikowego – ale tego nie mówcie proszę nikomu. Osoby te są wykwalifikowanymi i zaprawionymi w bojach rozbójnikami, zatrudnionymi w oparciu o umowy o pracę lub zlecenie. Ich wynagrodzenia są płatne co miesiąc, do 10 dnia z dołu.

Co teraz, co teraz głowi się Prezes Spółki Rozbójnik. Muszę zapłacić moim pracownikom, a na rachunku pustki, a jeszcze to zajęcie komornicze… Czy poczekają na pieniądze? Zostaną? Czy mnie pogonią? Twardy orzech.

Komornik zajął konto? Nie składaj listy płac w banku!

W tym momencie internetowy mędrzec o imieniu Anonim podpowiedział rozwiązanie. Jak to zwykle anonimowi internetowi mędrcy błędne. Złóż Prezesie w Banku listę płac.

Jak Prezes usłyszał, tak też uczynił i za radą Anonima złożył w Banku listę płac wraz z dyspozycją wypłaty pracownikom wynagrodzeń. Z Banku Złoty Grosik wyszedł jednak purpurowy ze złości. Jak oni śmieli! Działalność mi rujnują, bo listy płac nie przyjmują! Jeszcze konto nie tylko na 15 tyś zł zablokowali, ale i na kolejne 20 tyś zł blokady dokonali! Zgody komornika wymagają! Czy Oni w tym Banku internetowego mędrca Anonima nie słuchają? I w tej złości kopie kamień, który wystającą płytą chodnikową się okazawszy, nie tylko nie ustąpił z miejsca, ale i dużego palucha kopiącej stopy miażdży.

Prezes wykrzykuje: Dość tego! Idę do adwokata Wszechwiedzącego!

Mecenas Wszechwiedzący wysłuchuje opowieści Prezesa w ciszy i skupieniu. Po czym mówi: słuchasz złych doradców Przyjacielu. Nie Anonim, a adwokat pomoże Ci w twoich kłopotach. Słuchaj uważnie, bo błędnie czynisz – a gdy mnie wysłuchasz sam siebie obwinisz.

Zajęcie egzekucyjne konta – komu złożyć listę płac?

Dalej Wszechwiedzący mówi: To prawda, że wynikający z zajęcia rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi, ale wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu. Bank Złoty Grosik dokonuje wypłat wynagrodzeń na podstawie zezwolenia komornika. Więc listę płac nie do Banku, a do Komornika Skutecznego niesiesz. Co zaś o blokadzie dodatkowych 20 tyś zł na rachunku trudna rada – składanie dyspozycji w Banku, to nie zabawa! Sam kazałeś Bankowi Złoty Grosik zbierać pieniądze na płatności wynagrodzenia Twoich Rozbójników. Nie miej więc pretensji, że Bank utworzył dodatkową blokadę ponad kwotę zajęcia egzekucyjnego, by po otrzymaniu zgody komornika przelać pieniądze Twoim pracownikom. W końcu Bank otrzymał nakaz od Komornika zablokowania 15 tyś zł oraz Twoją Prezesie dyspozycję gromadzenia kwoty 20 tyś zł. Zlecona przez Ciebie blokada i blokada komornicza sumują się, co powoduje, że rachunek Spółki Rozbójnik m.in. z powodu Twojego Prezesie Anonima słuchania, ma 35 tyś, a nie jak na zlecenie komornika 15 tyś zł do nazbierania. W Banku nie awanturuj się więcej, to nic nie da. Anonima pogoń jednak, bo czeka Cię Prezesie z nim wyłącznie bieda.

Czy to życie, czy to fraszka, brak świadomości tego co się robi, to nie igraszka. Bądź więc mądry, nie porywczy – mądry ten co rozwiązał problem, a nie tylko pyszczy.

Spodobała Ci się bajka? Podziel się nią z innymi. A tu znajdziesz bajkę o nieautoryzowanych transakcjach: Bajka (niebajka).